SOŠ Slavičín

Humanitární akce

Naše škola se podílí na celé řadě humanitárních akcí a sbírek.

  • Jaro, den s píšťalkou
  • Sluníčkový den
  • Fond Sidus
  • Červená stužka

Jaro s Píšťalkou

V době od 19.3. 2012 do 30.3. 2012 proběhne další celorepublikové sbírka Jaro s Píšťalkou. Od studentů si budete moci zakoupit dřevěného panáčka – píšťalku nebo záložku s obrázky domácích mazlíčků. Oba sbírkové předměty stojí 25 Kč.(Aktivní účast SOŠ Slavičín (6.2.2012 Obor Sociální péče, sociálněsprávní činnost) Děkujeme všem studentům a profesorům za pomoc a našim občanům za zakoupení našich předmětů. Díky Vám můžeme my pomáhat těm, kteří to nezbytně potřebují!

Občanské sdružení Píšťalka - Posláním občanského sdružení Píšťalka je pomoc dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Výtěžek ze sbírky je určen na nákup potřebného vybavení pro děti a mladé lidi se získaným handicapem.

Jde nám především o to, aby ti, kteří byli zdraví, ale nešťastnou náhodou - při autonehodě, při sportu, ale také špatným lékařským zákrokem - o své zdraví přišli, měli možnost přiblížit se běžnému životu, aby zase mohli navštěvovat školu, vzdělávat se a třeba také najít práci, prostě, aby se v co největší míře vrátili k tomu, co dělali předtím, když měli pocit, že jim se nemůže nic stát.

Občanské sdružení Píšťalka zastává krédo „Stát se to může komukoliv z nás".

Sluníčkový den pro opuštěné děti 

Sluníčkový den

celorepubliková veřejná sbírka, 1 200 studentů-dobrovolníků, výtěžek 1 106 000 Kč

SOŠ Slavičín se zapojuje prodejem předmětů každoročně. (26.3.2012 Obor Sociální péče, sociálněsprávní činnost)

Sluníčkový den je charitativní sbírka Nadačního fondu, která probíhá od roku 2001 každé jaro.

Občanské sdružení Rozum a Cit je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.
Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou.

Občanské sdružení Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny od roku 2000 poskytováním služeb.

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je pomáhat opuštěným dětem prožít dětství uprostřed rodiny. Jedině ta jim může vrátit ztracený pocit jistoty a bezpečí. Pocit, že někam patří, k někomu, kdo je má rád, komu na nich záleží, kdo při nich bude stát v dobrém i zlém.

Naším přáním a cílem je, aby co nejvíce opuštěných dětí získalo nový, skutečný domov, neboť jedině tam mají možnost vyrůstat ve zdravé harmonické osobnosti. Podporujeme finančně projekty náhradních rodin i jednotlivých dětí, žijících v těchto rodinách. Jistě není v našich silách zachránit všechny opuštěné děti. Pomozte s námi alespoň těm náhradním rodinám, o kterých víme, že bez jejich pomoci by mnohé děti nepoznaly lásku a rodičovskou péči.

Fond Sidus

obecně prospěšná společnost, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

FS byl založen 25.8. 2006 s prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat

  • Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole
  • Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
  • Individuálním pacientům

GJP a SOŠ Slavičín pořádá v rámci školy humanitární sbírku prodejem nabídnutých předmětů 16.4.2012 Obor Sociální péče, sociálněsprávní činnost,  kterou přispěje též na technické vybavení.

Červená stužka

Červená stužka

Informační kampaň je spojena s veřejnou sbírkou pořádanou každoročně 1.12. ke DNI BOJE PROTI AIDS
V letošním roce budeme občanům opět nabízet červenou stužku, která je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými a symbolizuje boj proti AIDS. Jedná se o odznak v hodnotě 20 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na provoz a preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc a Domu světla - provoz ambulance, ve které se provádí bezplatné anonymní testování na HIV infekci, na provoz telefonní a internetové AIDS poradny.

Červená stužka (anglicky red ribbon) je mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS, což vysvětluje i její začlenění do loga asociace UNAIDS a dalších organizací pracujících v problematice HIV/AIDS.
"Červená stužka" je v jiných zemích běžně k vidění na klopách kabátů nebo na jiných částech oděvů, jako symbol solidarity s lidmi infikovanými HIV a s lidmi AIDS nemocnými a jako symbol boje proti AIDS.

SOŠ Slavičín se účastní dlouhodobě sbírkové akce prodejem předmětů (1. 12. 2011 proběhla díky oboru Sociální péče, sociálněsprávní činnost poměrně úspěšně,)

 

 

Page generated in 0.1414 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál