SOŠ Slavičín

Středoškolská odborná činnost

Okresní kolo SOČ – okres Zlín

 

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 si vás dovoluji informovat o následujícím opatření:

„ Usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav, se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) doporučuje i s ohledem na ekonomické dopady pro pořadatele zrušit s předstihem všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020.  Dále informuji, že ministerstvo od 13. 3. 2020 neposkytne finanční prostředky na ústřední kola soutěží v ČR, která se měla uskutečnit po tomto termínu (dále na mezinárodní soutěže v ČR a na účast žáků na mezinárodních soutěžích).“

Držme si palce, možná půjde všechno lépe, než to teď vypadá a bude ještě nějaká další příležitost SOČ uskutečnit.

 

Srdečně zdraví

Mirka Fatková, Metodik specialista pro podporu nadání, Národní pedagogický institut České republiky

 

Na doporučení ústřední komise SOČ jsme se rozhodli i přes toto sdělení realizovat okresní a další kola SOČ za specifických podmínek.

 

Pro přihlášení práce do OKRESNÍHO KOLA je nutné dodržet tyto podmínky:

1) Vyplnit přihlášku na webu sočky, vložit práci - klasický způsob

2) Natočit videoprezentaci, ve které bude student svou práci obhajovat - max. 10 min, video uloží na youtube a odkaz musí být součástí elektronické přihlášky

Termín: do 15. dubna 2020

Okresní koordinátor stanoví komise, které posoudí práce a videoprezentace soutěžících, určí pořadí a doporučí či nedoporučí postup do krajského kola. Výsledky okresního kola budou zveřejněny nejpozději do 25. 4. 2020; krajské kolo by se mohlo konat kolem 5. května 2020.

Více info ke krajskému kolu bude na webu GJAK Uherský Brod.

 

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat na emailu nebo telefonu.

Ing. Michal Horalík, okresní koordinátor

m.horalik@gmail.com; tel. 603 148 250

 

 

 

 Datum konání:            termín bude upřesněn po uklidnění situace s koronavirem

Místo konání:             GJP a SOŠ Slavičín (pracoviště SOŠ – Divnice 119)

Termín uzavření přihlášování:        bude upřesněno

                                                  (do tohoto data je nutné mít přihlášku s prací převedenou do okresního kola - web soc.cz)

Termín dodání prací:                     bude upřesněno

                                                    - fyzické doručení tištěné práce, případně výrobků

Do okresního kola se odevzdává:

  • 1 x tištěná přihláška po elektronickém zaregistrování na www.soc.cz potvrzená vysílající školou
  • 1 x v tištěné podobě svázané, doplněné výrobky apod. (stačí přivézt až v den konání okresního kola)
  • v elektronické podobě ve formátu pdf s případnými přílohami sbalenými ve formátu ZIP (nahrává se na server soč současně s přihláškou a prací) - do dalších kol je možná výměna okresním či krajským koordinátorem

Upozorňuji na čestné prohlášení, které by mělo být uvedeno v práci, že písemná verze práce odpovídá elektronické verzi (viz text v informační brožuře str. 11)

Časový harmonogram – předpoklad:

7,30 – 8,00 hodin       prezence účastníků, proplácení jízdného

8,15 hodin                slavnostní zahájení, představení předsedů komisí

8,30 – 11,00 hodin     obhajoby v komisích

11,00 – 11,30 hodin   přestávka na oběd

13,00 hodin              vyhlášení výsledků, předání ocenění vítězům

KONTAKT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Ing. Michal Horalík

Pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín

m.horalik@gmail.com; horalik@sosslavicin.cz 

tel. 577 342 408 kl. 15; 603 148 250

Do krajského kola postupují dvě nejlepší práce z každého okresu (případně 3 - na doplnění počtu).

Krajské kolo se bude konat 27. dubna 2020 v Uherském Brodě. Termín odevzdání prací do krajského kola je 21. 4. 2020 do 12,00 hodin.

Ke stažení

Page generated in 0.194 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál