SOŠ Slavičín

Rok:            Měsíc:            Týden:  

Květen 2020
5.5.

Zrušení mimořádného opatření o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách

Ministerstvo zdravotnictví ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN. Ruší se zákaz: - osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.
13.5.

Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020-2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení. V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na: 8. června 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií)
Page generated in 0.2238 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál