SOŠ Slavičín

Automechanik

Automechanik - opravář a řidič motorových vozidel

Obor vzdělání: 23 strojírenství a strojírenská výroba

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje přípravu pro provádění oprav hnacích agregátů, převodových ústrojí, brzd a jiných mechanismů u osobních a nákladních automobilů. Po teoretické i praktické stránce si rozvíjí i znalosti z oblasti elektrotechniky a technické diagnostiky. Mimo automobilové techniky se žáci naučí pracovat při strojním i ručním obrábění.

Naučíme Vás:

  • ruční obrábění kovů
  • opravovat motory automobilů
  • opravovat převodové ústrojí automobilů
  • pracovat s technickou diagnostikou
  • základy strojního obrábění

Za zvýhodněné ceny je možno získat svářečský průkaz pro svařování plamenem nebo elektrickým obloukem.

V průběhu studia probíhá příprava žáků k řízení motorových vozidel. Ve spolupráci se smluvní autoškolou má žák možnost získat řidičské oprávnění, které hradí škola v plné výši. (Ve II. ročníku skupiny B, ve III. ročníku skupiny C.)

Uplatnění mohou absolventi najít u soukromých i státních podniků, které provozují nebo opravují automobilovou techniku. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2009 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Ke stažení

Page generated in 0.2359 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál