SOŠ Slavičín

Instalatér

Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov

Obor vzdělání: 36 stavebnictví, geodézie a kartografie

36-52-H/01 Instalatér

Obor je zařazen do programu Zlínského kraje "Podpora řemesel v odborném školství" a žáci tak mají možnost získat stípendium. Více o tomto programu se můžete dozvědět na webu zkola.cz zde

Tříletý učební obor zahrnuje přípravu pro montáž vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu. Žáci  získají osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice (paragraf 4). Výuka probíhá v areálu SOŠ  Slavičín.

Naučíme Vás:

  • ruční obrábění kovůi
  • nstalovat a opravovat vodovody
  • instalovat a opravovat topení
  • instalovat a opravovat kanalizace
  • pracovat s moderními materiály (plasty, měď, ...)
  • svařovat kovy (plamenem)
  • svařovat plasty
  • základy elektrických měření
  • základy elektrotechnické kvalifikace
  • základy počítačové grafiky

Škola zajistí výuku odborné připravenosti ke složení zkoušky v rozsahu kurzů svařování (svařování plamenem, pájení mědi, svařování plastů).

Následně po absolvování výuky má žák možnost přistoupit ke složení zkoušky před komisařem a získat svářečský průkaz, který hradí škola v plné výši. 

Uplatnění  absolventi najdou u soukromých i státních firem, zaměřených na instalatérské práce. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2010 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Ke stažení

Page generated in 0.2359 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál