SOŠ Slavičín

Kuchař-číšník

Kuchař číšník pro restaurační a rekreační zařízení

Obor vzdělání: 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje profesní přípravu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro realizaci obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Cílem vzdělávání je poskytnout žákům takové teoretické a praktické vědomosti, aby byli schopni v praxi samostatně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví.

Největší výhodou je v podstatě dvojí profese, kterou absolventi po vyučení získají.

Naučíme Vás:

  • přípravu běžného sortimentu jídel teplé i studené kuchyně
  • estetickou úpravu jídel a nápojů
  • zásady správné a zdravé výživy
  • základy společenského jednání a vystupování na veřejnosti
  • obsluhovat hosty v restauracích

Praktická výuka probíhá ve smluvních pracovištích regionu (respektujeme i místo bydliště žáka).

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2009 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Ke stažení

Page generated in 0.1963 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál