SOŠ Slavičín

Obráběč kovů

Obráběč kovů - obsluha klasických a CNC obráběcích strojů

Obor vzdělání: 23 strojírenství a strojírenská výroba

23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor je zařazen do programu Zlínského kraje "Podpora řemesel v odborném školství" a žáci tak mají možnost získat stípendium. Více o tomto programu se můžete dozvědět na webu zkola.cz zde

Jedná se o učební obor určený pro chlapce i děvčata. Obsahem odborné přípravy v tomto učebním oboru je učivo, jehož osvojení dává předpoklady pro samostatnou práci na soustruzích, frézkách, bruskách, respektive na vrtačkách a vyvrtávačkách. Absolvent získává taktéž solidní základy ručního obrábění kovů. Žáci se naučí seřizovat obráběcí stroje, na kterých pracují, a také brousit nástroje, se kterými pracují. Univerzální obráběč kovů je po vyučení schopný zapojit se do výrobního procesu jak ve velkých podnicích, tak i v kusové výrobě. Škola spolupracuje s významnými sociálními partnery regionu - např. TVD Rokytnice, NTS Prometal, TRYON Brumov, Groz-Beckert Valašské Klobouky, Polfin Loučka, ZEKA plus, CEBES Brumov, KOWAG Rokytnice, SKD Bojkovice. Absolvent se umí orientovat v odborné praxi strojírenského charakteru.

Naučíme Vás:

  • ruční obrábění kovů
  • strojní obrábění kovů na soustruzích
  • strojní obrábění kovů na frézkách
  • strojní obrábění kovů na bruskách a vrtačkách
  • základní údržbu obráběcích strojů
  • základní práce na CNC strojích
  • základy počítačové grafiky

Uplatnění  absolventi najdou u soukromých i státních firem, které se zaměřují na strojírenskou výrobu. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2010 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Ke stažení

Page generated in 0.2067 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál