SOŠ Slavičín

Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín

Název projektu:                             Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín

Název programu:                           Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Reg. číslo:                                       CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_35/0005360

Datum zahájení projektu:              1.9.2017

Celkové náklady projektu:             1.160.254,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, využití cizích jazyků a nových metod ve výuce, spolupráci škol a potenciálních zaměstnavatelů a osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Page generated in 0.1429 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál