SOŠ Slavičín

Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2017

 

 

Dotační titul název:                Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
                                                    typů chování v roce 2017

Podporovaná opatření           Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a
programu:                                 školských zařízení

Název projektu:                   Naše cesta k rozvoji

Reg. číslo:                           RP07-17DT2/012

Datum zahájení projektu:            1. 1. 2017

Datum ukončení projektu:           31. 12. 2017

Celkové náklady projektu:           94 500,00 Kč

Požadovaná výše podpory
formou dotace od ZK:                 50 000,00 Kč

 

Součástí projektu je široká škála aktivit zaměřených na podporu prevence rizikových projevů chování, rozvoj osobnostních a sociálních dovedností, třídních kolektivů a kompetencí pedagogů na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín. Aktivity svým obsahem přispívají k udržení a rozvoji pozitivního sociálního klimatu ve škole, jelikož pracují s oběma jeho důležitými složkami – žáky i pedagogy.

Ke stažení

Page generated in 0.1366 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál