SOŠ Slavičín

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

    

 
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2020
Finanční podpora:

4 451 587,80 Kč

- z toho investiční prostředky 680 000,00 Kč

Aktivity projektu:

Volnočasové aktivity pro žáky střední školy

- zaměřené na výuku technických předmětů

Sdílení dílen pro žáky základních škol

Odborná praxe pro studenty gymnázia na střední odborné škole

Volnočasová aktivita pro žáky základních škol

Program vzájemného učení žáků střední školy pro děti v mateřských školách

Ke stažení

Fotografie

Page generated in 0.2841 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál