SOŠ Slavičín

Identifikační údaje, podatelna

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

 

 

Identifikační údaje

 

1.         Název školy: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

2.         Sídlo: Školní 822, 763 21 Slavičín

3.         Odloučené pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín

4.         IČO:46 27 63 27

5.         IZO:108 011 020

6.         Identifikátor zařízení: 600 014 321

7.         Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

8.         Adresa zřizovatele:                               tř. T. Bati 22, 760 01 Zlín

9.         Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy ( 577 043741

10.     www zřizovatele: www.kr-zlinsky.cz

11.     Jméno ředitele školy: Mgr. Josef Maryáš, jmenován 18.03. 2003 s účinností od 01.04. 2003

 

         Jméno statutárního zástupce ředitele a zástupce ředitele útvaru gymnázium

         Mgr. Libuše Pavelková, jmenovaná od 1.7. 2013

         Kontakt: ( 603942142, e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz

 

         Jméno zástupce ředitele útvaru SOŠ: Mgr. Jitka Strnková, jmenovaná od 1.11. 2015

         Kontakt: ( 737807444, e-mail: strnkova@sosslavicin.cz

 

12.     Kontakt na školu: ( 577 342 177 útvar gymnázia, 577342408 útvar SOŠ

                                         web www.gjpsosslavicin.cz, e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

13.     Jméno pracovníka pro podávání informací: ředitel Mgr. Josef Maryáš

14.     Kontakt na ředitele: (577 342 177

                                              e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

15.     Datum zřízení: 01.09. 1992, zřizovací listina ze dne 10.03. 1992 bez č.j.

16.     Kapacita školy: 720 žáků

17.     Kapacita školní jídelny - výdejny: 180

18.     Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla

19.     Školní jídelna – výdejna  je součástí útvaru SOŠ

20.     Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ve vlastnictví města Slavičín.

21.     Rada školy: zřízena Školská rada od 1.1. 2015, počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,

        předseda ŠR: Ing. Jarmila Überallová   - pedagog školy,

22.     Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,    registrováno   dne 30.12. 1998 Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R,

23.     Doplňková činnost:

Živnostenský list   č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU- L-24/03 –P na pořádání  odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: 212/61/2012/Záb/10 ze dne 17.1. 2012

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Podatelna

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Školní 8222

763 21 Slavičín

Po - Pá:  7:00 – 15:00

 

odloučené pracoviště: Divnice  119, 763 21 Slavičín

 

Na výše uvedené adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny: gyslav@gjpslavicin.cz

ID datové schránky: eujut5b

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

·         prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,

·         zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,

·         na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

·         Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.

·         Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

·         PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC / DOCX, XLS / XLSX

 

Statické obrazové dokumenty:

·         PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Ve Slavičíně

1.5. 2016

 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Ke stažení

Page generated in 0.3387 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál