SOŠ Slavičín

Identifikační údaje, podatelna

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
 
 

Identifikační údaje


1. Název školy:     Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
2. Sídlo:                Školní 822, 763 21 Slavičín
3. Odloučené pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
4. IČO:                  46276327
5. IZO:                  108011020
6. Identifikátor zařízení: 600014321
7. Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
8. Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 22, 760 01 Zlín
9. Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy, tel. 577 043 741

10. www zřizovatele: www.kr-zlinsky.cz

11. Jméno zástupce statutárního orgánu:   Mgr. Libuše Pavelková, pověřená od 1. 4. 2019
                                                                      Kontakt: tel. 603942142, e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz

Jméno zástupce ředitele útvaru SOŠ:         Mgr. Jitka Strnková, jmenovaná od 1. 11. 2015
                                                                     Kontakt: tel. 737807444, e-mail: strnkova@sosslavicin.cz

12. Kontakt na školu: tel. 577 342 724 útvar gymnázia, 577 342 408 útvar SOŠ

web www.gjpsosslavicin.cz, e-mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz

13. Jméno pracovníka pro podávání informací: zástupce statutárního orgánu Mgr. Libuše Pavelková
14. Kontakt na zástupce statutárního orgánu: tel. 577 342 724, e-mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
15. Datum zřízení: 01. 9. 1992, zřizovací listina ze dne 10. 3. 1992 bez č.j.
16. Kapacita školy: 720 žáků
17. Kapacita školní jídelny - výdejny: 180
18. Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla
19. Školní jídelna-výdejna je součástí útvaru SOŠ
20. Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ve vlastnictví města Slavičín.
21. Rada školy: zřízena Školská rada od 1. 1. 2015, počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,
předseda ŠR: Ing. Jarmila Überallová - pedagog školy,
22. Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,
registrováno dne 30. 12. 1998 Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R,
23. Doplňková činnost:
Živnostenský list č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU-L-24/03 – P na pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Podatelna
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Školní 822
763 21 Slavičín
Po-Pá: 7:00–15:00
odloučené pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
Na výše uvedené adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený
dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele
dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další
postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele
dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
ID datové schránky: eujut5b
Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:
- prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
- zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
- na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:
- Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
- Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.
Přijímané formáty datových zpráv:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
- PDF, verze 1.7 a vyšší,
- PDF/A, ISO 19005,
- TXT,
- RTF,
- DOC / DOCX,
- XLS / XLSX,
Statické obrazové dokumenty:
- PNG, ISO/IEC 15948,
- TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
- JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Náležitosti doručování datové zprávy:
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je
vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
Bezpečnost datové zprávy:
Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a
obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na
informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou
přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.
Potvrzení o doručení datové zprávy:
Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných
právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti
nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta
přiměřená lhůta.
Ve Slavičíně
1. 4. 2019
Mgr. Libuše Pavelková

Ke stažení

Page generated in 0.3304 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál